EHBO cursus

De cursus EHBO voor chauffeurs is erkend door het CCV en geeft met een dag cursus recht op 7 uren van de benodigde 28 uren theoretische nascholing in het kader van code 95. De cursus kan jaarlijks worden herhaald, zo houdt de deelnemer zijn kennis en kunde op peil.   

Voor wie? 

Iedere chauffeur die in het kader van code 95, CCV nascholing moet volgen. Let op! Deze training is uitsluitend voor chauffeurs en vervangt geen reguliere EHBO-opleiding.

Inhoud

Tijdens de 1 daagse cursus zullen o.a. de onderstaande onderdelen aan
de orde ko­men: 

-       Levensreddend handelen (LEH)
-       Benaderen van een (bewusteloos) slachtoffer
-       Veilig verplaatsen van een slachtoffer
-       Veiligstellen van de ademhaling
-       Reanimatie met gebruik van AED
-       Behandelen diverse uitwendige wonden

Extra bij Opleidingsinstituut Beroepschauffeurs! (vrije ruimte)

-       Brand en gevaren bij brand
-       De taak van de chauffeur bij brand en ontruiming

Waarom de Cursus bij Opleidingsinstituut Beroepschauffeurs?

-       EHBO instructeur met ervaring in personenvervoer
-       Kleine groepen
-       Cursussen worden gegeven met de filosofie om beroepschauffeurs 2.0 te creëren.

Cursusduur

De duur van de cursus is 8 uur (1 dag).

Cursustijden

Tenzij anders aangegeven mag u er van uit gaan dat de lestijden als volgt zijn gepland:
08.00 uur tot 16.00 uur.

Catering

Bij cursussen die op de Westvietweg 110 worden gehouden worden, verzorgt Opleidingsinstituut Beroepschauffeurs de catering zoals koffie/thee en bij een dagcursus een uitgebreide lunch.  

Aantal cursisten

De cursus gaat door bij een minimum van 6 personen met een maximum van 8 personen.

Legitimatie 

De cursist is verplicht zich te legitimeren bij aanvang van de cursus d.m.v. een geldig rijbewijs. 

Examen
De cursist dient onder instructie van de docent diverse aantoonbare handelingen te verrichten. Schriftelijke examinering vindt niet plaats.

Certificering OIBC
Na de EHBO cursus ontvangt de cursist, mits hij/zij alle handelingen goed verricht heeft, een OIBC-certificaat met een OIBC-pasje. Deze worden, ongeveer 2 tot 3 weken na de gevolgde cursus, naar de opdrachtgever verzonden.

Geldigheid diploma en certificaat
Het OIBC-certificaat afgegeven door Opleidingsinstituut Beroepschauffeurs heeft een geldigheid van 1 jaar. Ons advies is echter om jaarlijks de EHBO-cursus te herhalen.

CCV Registratie (registratie scholingsuren voor beroepschauffeurs)

Uiteraard verzorgen wij de aan- en afmelding bij het CCV voor u. Uw 7 nascholingsuren zijn hiermee geregistreerd.


Cursuslocatie 

OIBC

Westvlietweg 110,

2495AD Den Haag.
 

Aanmeldingen

De aanmelding(en) kunt u insturen d.m.v. het zo compleet mogelijk ingevulde aanmeldingsformulier. Na ontvangst zal deze door ons zo spoedig mogelijk verwerkt en indien mogelijk bevestigd worden. Indien uw keuze niet meer mogelijk is zal er met de opdrachtgever contact opgenomen worden. Na de bevestiging ontvangt de opdrachtgever, voor aanvang van de cursus, geen verdere berichtgevingen meer van Opleidingsinstituut Beroepschauffeurs.

De opdrachtgever dient zelf, naar aanleiding van de informatie op de bevestiging, de cursisten te informeren over de cursusdata en -tijden.

Afmeldingen door opdrachtgever

Extra kosten die in rekening gebracht worden in verband met annuleringen, het niet verschijnen op een cursus of het annuleren van een in opdracht georganiseerde cursus.

Afmeldingen van een aangemelde cursist:

Binnen 5 tot 3 werkdagen voor de cursusdatum   : 50% van de cursusprijs.

Binnen 2 werkdagen voor de cursusdatum           : 100% van de cursusprijs.

Het niet verschijnen op een cursus                      : 100% van de cursusprijs.

 

Afmeldingen van een, in opdracht, georganiseerde cursus:

Binnen 5 tot 3 werkdagen voor de cursusdatum   : 50% van de cursusprijs.

Binnen 2 werkdagen voor de cursusdatum           : 100% van de cursusprijs.

Afmeldingen door Opleidingsinstituut Beroepschauffeur

De cursus gaat door bij een minimum aantal van 6 personen. Bij deelname van minder dan 6 personen zal Opleidingsinstituut Beroepschauffeurs genoodzaakt zijn de cursus te annuleren.  De opdrachtgever wordt hiervan tijdig op de hoogte gebracht en zullen er andere opties bekeken worden.

Facturen

Na het volgen van de cursus dan wel na de 1e cursusdag wordt de factuur verzonden naar de opdrachtgever.

Prijzen

Alle genoemde prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, per persoon en exclusief BTW.

 

EHBO

Datum:        Omschrijving                        Prijs per persoon

 

Subsidie

Er zijn meerdere beroepsfondsen die aantrekkelijke subsidies geven op veel opleidingen. Voorwaarde is wel dat u sociale premies afdraagt en bent aangesloten bij het opleidingsfonds waar u de subsidie aanvraagt.

Voor aanmelden of voor meer informatie (over subsidie) kunt u contact opnemen met Opleidingsinstituut Beroepschauffeurs.

new_drive_image

Genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

De cursus gaat door met een minimale bezetting van 6 personen.